سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نرسی نصرآبادی – بیولوژیست – محقق و متخصص محیط زیست ایران

چکیده:

آب به اندازه کافی و کمیت مطلوب برای ادامه حیات بشرضروریست . تا مدتهای مدیدی این تصور در ذهن بشر وجود داشت که آب دریاها و اقیانوسها آنقدر گسترده است که ، میتوان از میزان مواد آلوده کننده آن چشم پوشی نمود اما امروزه که اثرات مستقیم وغیر مستقیم آلودگی آب دریاها برزندگی انسان ثابت شده ، مسئله مبارزه با رفع این آلودگی به شکل جدی تری مطرح می باشد . یکی ازبزرگترین مشکلات زیست محیطی که بشر با آن مواجه است تولید پساب می باشد . منابع آلوده کننده اب دریاها نظیرپسابهای صنعتی ، زباله های شهری ، تخلیه آب توازن و شتشوی کشتیها به داخل دریاها ، نشت مواد نفتی ناشی از حوادث مربوط به نفتکشها و سکوهای نفتی و مواد زائد ناشی از ارگانیسمهای دریایی وغیره… آثار مخرب براآوسیستم دریایی بجای میگذارندکه گسترش تدریجی این آلودگیها به سواحل و جزایر خلیج فارس سبب بروز بیماریهای مهلک و عوامل ژنتیکی برروی انسان می گردد.جوامع انسانی ( شهری و روست ایی) درمناطق ساحلی به علت بافت زیست محیطی خود مواد زائد به شکل جامد و مایع تولید می کنند . دفع این مواد به نحوی که از طرفی آسیبی به بهداشت عمومی وارد نیاورد واز طرفی دیگر ایجاد معضلات زیست محیطی نکند، نیازمند به برنامه ریزی و تلاش فراوان و منسجم است بنابر این با ورود پسابهای مختلف به سواحل که باعث انتشار و مقاومت میکروبهای پاتوژن می شود از اهداف این مطالعه بوده است