سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن سعیدی – استادیار گروه آب و محیط زیست ، دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در مقاله حاضر انتشار ذرات معلق و پختن آنها در محیط اطراف کارخانه فروآلیاژ ازنا با مدل شبیه سازی SCREEN3 مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان داد در بدترین حالات جوی بدون بهره برداری فیلترها بیشترین غلظت آلودگی در محیط از حدود ۷۵۰ میکروگرم درمتر مکعب بالاتر نخواهد رفت. بر این اساس برای رعایت میانگین غلظت استاندارد ۲۴ ساعته محیطی (۱۵۰ میکروگرم درمتر مکعب) در هر ۲۴ ساعت باید ۸۵ درصد مواقع باید فیلترها در مدار باشند و برای رعایت میانگین غلظت استاندارد سالانه (۶۰ میکروگرم درمتر مکعب) بطور میانگین در طول سال در درصد مواقع باید فیلترها در مدار باشند. به عبارت دیگر اگرچه در هر ۲۴ ساعت با زمان بهره برداری ۸۵ درصد از فیلترها استاندارد محیطی نقض نخواهد شد اما میانگین درصد زمان بهره برداری فیلترها در طول سال باید حداقل ۹۷ درصد باشد.