سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رمضانعلی دیانتی تیلکی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران- دانشکده بهداشت ساری – گرو
علی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد- مهندسی عمران- محیط زیست – دانشگاه تربیت معلم ت
سیداحمد میرباقری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی عمران
نعمت اله قنبری – کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران

چکیده:

نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی نکایکی از مهمترین منابع آلودگی هوا در منطقه ساحلی خزر محسوب می شود و با توجه به اینکه در اطراف آن ، مناطق مسکونی ، ذخیره گاه زیستی میانکاله ، منطقه کشت مکانیزه دشت ناز ، بندر امیر آباد و زمینهای کشاورزی وجود دارد ، اندازه گیری آلاینده های منتشره از دودکش ها و نیز تعیین غلظت آلاینده ها در هوای آزاد در اطراف نیروگاه از اهمیت خاصی بر خوردار است.با دانستن جهت وزش باد غالب و مشخص کردن جهت پخش ستون دود در بیشتر ایام سال با در نظر گرفتن کلیه عوامل هواشناسی و مشاهده های حضوری و تعیین مناطق حساس ( مسکونی و غیره ) با توجه به نقشه جغرافیایی منطقه ، مکانهای نمونه برداری انتخاب گردید. گازهای خروجی از دودکش ها بوسیله دستگاه Testo 350 XL و اندازه گیری غلظت آلاینده ها در هوای آزاد در فواصل مختلف در پائین دست دودکش ها نسبت به جهت وزش باد غالب بوسیله دستگاه گاز سنج محیطی LSI متعلق به سازمان محیط زیست استان مازندران در سالهای ۸۷ و ۸۸ در دوحالت سوخت مصرفی مازوت و گاز بطور جداگانه انجام پذیرفت میانگین مجموع غلظت اکسیدهای نیتروژن در گازهای خروجی از ۵ دودکش نیروگاه نکا با سوخت گاز طبیعی ۳۴۴۵ پی پی ام ، میانگین مجموع غلظت دی اکسید گوگرد در گاز های خروجی از ۳ دودکش با سوخت مازوت ۲۴۳۳ پی پی ام ، مجموع غلظت مونو کسید کربن د رگازهای خروجی از ۵ دودکش با سوخت گاز ۱۷۳۵ پی پی ام و میانگین درصد دی اکسید کربن موجود در ۳ دودکش واحد بخار با سوخت گاز ۸/۷ درصد بدست آمد. تغییرات غلظت NO بر حسب فاصله با ا ستفاده از سوخت گاز تا فاصله ۱۷ کیلومتری با میانگین غلظت۰/۹ پی پی ام در سطح زمین بصورت نسبتا خطی بدست آمد . غلظت NO با سوخت مازوت تا فاصله ۳ کیلومتر از دودکش با میانگین ۰/۴ پی پی ام بدست آمد و پس از آن کاهش نشان داد . غلظت NO2 با سوخت گاز در فاصله ت ا ۱۰ کیلومتری ۰/۳ پی پی ام و بعد از آن به تدریج کاهش داشته است . غلظت CO با سوخت مازوت تا فاصله ۸ کیلومتری با میانگین ۲/۴ پی پی ام بدست آ مد و سپس روند نزولی داشته است . تغییرات غلظت ذرات معلق با سوخت مازوت تا فاصله ۸ کیلومتری بصورت صعودی تا ۵۶۰ میکرو گرم بر متر مکعب بدست آمد و پس از آن کاهش نشان داد . غلظلت H2S با سوخت مازوت تا فاصله ۶ کیلومتری با میانگین ۰/۲ پی پی ام بدست آمد و سپس روند نزولی نشان داد. غلظت کلیه آلاینده های مورد اندازه گیری در هوای آزاد در فواصل مختلف در پائین دست دودکش نسبت به جهت وزش باد غالب ، بیش از مقادیر استاندارد بدست آمد . حداکثر غلظت آلاینده ها در سطح زمین در حالت استفاده از سوخت مازوت و گاز در محدوده ۵ تا ۱۰ کیلومتری نسبت به دودکش بود