سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد لطیفی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی- گروه پژوهش های غیر پلیمری
محمدرضا جعفری نصر – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی- گروه پژوهش های غیر پلیمری
مجتبی معصومی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

چکیده:

در صنایع پتروشیمی بسیاری از واکنش هایی که در داخلراکتور انجام می پذیرد شامل مواد واکنش دهنده در دو فاز گاز و مایع می باشد و جهت تسریع سرعت واکنش از کاتالیست هموژننیز استفاده میگردد. در چنین واکنشهایی علاوه بر عامل واکنش شیمیایی،عامل انتقال جرم نیز بر روی سرعت واکنش و در نتیجه رابطه سینتیک واکنش تاثیرگذار می باشد.
در این مقاله به بررسی تاثیر انتقال جرم بر روی سینتیک واکنش های مذکور پرداخته شد است. بر اساس نتیجه گیری های حاصل شده، مشخص گردید هرچند اثر انتقال جرم وابسته به رابطه سینتیکی واکنش می باشد ولی در شرایط عملیاتی مطلوب، سرعت واکنش واکنش شیمیایی در مقایسه با سرعت نفوذ و انتقال جرم اجزای داخل واکنش خیلی بیشتر بوده و بنابراین می توان از تاثیر انتقال جرم در مقابل تاثیر واکنش شیمیایی صرف نظر نمود.