سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اردشیر متولی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی مکانیک
سیدمحمد رجائی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مطالعه ، انتقال حرارت از بدن مورد بررسی قرار گرفت و نیز اثرات افزایش دما به عنوان یک عامل تشدید کنندهدر شیوع زخم بستر مورد مطالعه قرار گرفت و با استخراج معادلات دیفرانسیل انتقال حرارت با توجه به مدل های ارائهشده ، تغییرات دمای سطح بدن برحسب زمان محاسبه شد و خصوصیات حرارتی یکسری از تشک های استفاده شده درجهت جلوگیری از زخم بستر را بصورت ریاضی مدل کرده و وارد معادلات انتقال حرارت نمودیم و در نهایت مقایسه بیناین تشک ها در کاهش دمای سطح تماس و جلوگیری از تعرق بدن جهت مقابله با شیوع زخم بستر صورت گرفت.