سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهنگ محسنی – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
امیر اریا – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک
خسرو جعفرپور – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

تاکنون روشهای تحلیلی مختلفی برای اندازه گیری نرخ انتقال حرارت جابجایی آزاد، برای اجسام محدب و در جریان آرام پیشنهاد شده است. بعضی از این روشها قادر هستند نرخ انتقال حرارت را بادقت بسیار خوبی پیشبینی کنند. در این مقاله نرخ انتقال حرارت بدست آمده از حل عددی برای اجسام مقعر (مطالعه موردی: توروید در وضعیت افقی) در سیال ساکن، برای اعداد رایلی مختلف وهمچنین شعاعهای متفاوت، با نتایج تحلیلی موجود برای اجسام محدب مقایسه شده است. از این مقایسه میتوان نتیجهگیری کرد که حلهای موجود برای اجسام محدب، برای تورویدهای با شعاع کوچک(تقعر زیاد) و جریان با رایلی کم، قادر به برآورد دقیق نرخ انتقال حرارت نمیباشد. از جمله دلایل این امر را میتوان، نادیده گرفتن تقعر و پدیده تداخل لایه مرزی توسط روشهای مذکور، مطرح نمود