سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا کفایتی – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدفرید حسینی زاده – استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مفید گرجی – استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسن سجادی – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این مقاله جابجایی آزاد در یک حفره مربعی با بکار بردن نانوسیال دی اکسید سیلسیم/آب با استفاده از روش شبکه بولتزمن شبیه سازی شدهاست. برای بررسی درستی حل، نتایج بدست آمده با نتایجکارهای گذشته مقایسه شد که درستی حل را نشان داد. سپس در اعداد رایلی مختلف ۵ ۱۰- ۳ ۱۰ و نسبت حجمی بین ۰٫۰۱ تا ۰٫۰۴ به بررسی پارامترهای نانو سیال دی اکسید سیلیسیم/آب پرداخته شد. نتایج نشان داد که عدد ناسلت متوسط در اعداد رایلی مختلف با افزایش نسبت حجمی افزایش می یابد