سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی مهدوی خطیبی – دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود میرزازاده –
فریبرز رشیدی –

چکیده:

در این مطالعه انتقال حرارت جابجایی اجباری برای سیالات ویسکوالاستیک پیروی کننده از مدل رئولوژیکیGiesekus جاری در لوله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق جریان آرام و از نظر هیدرودینامیکی و حرارتی کاملا توسعه یافته در نظر گرفته شده است . شرط مرزی حرارتی ، شار ثابت گرمایی روی دیواره لوله می باشد . از تغییرات خواص سیال بر اثر دما و هدایت حرارت محوری صرف نظر گردیده است . گرمای تولید شده ناشی از اتلاف لزجتی (viscose dissipation)) در معادله انرژی در نظر گرفته شده است . تاثیر اعداد برینکمن (Br) ، وایزنبرگ (We) و پارامتر تحرک (a) ، روی توزیع گرما و عدد ناسلت مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصله حاکی از تاثیر شدید این پارامترها بر نرخ انتقال حرارت می باشد .