سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید زینالی هریس – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدغلامرضا اعتماد – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن نصراصفهانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مسائل که در بسیاری از صنایع و کارهای تحقیقاتی با آن مواجه می شویم نیاز به انتقال حرارت در زمان کوتاه و با شدت حرارتی بالا می باشد. مفهوم نانوسیال، سوسپانسیونهای حاوی ذرات نانو، مواد فلزی و غیر فلزی را شامل می شود که به عنوان محیط های انتقال حرارت استفاده می شوند. چنین سیالاتی پتانسیل زیادی برای افزایش نرخ انتقالحرارت از خود نشان می دهند. در این مقاله انتقال حرارتجابجایی اجباری نانوسیال در جریان آرام داخل لوله با دمای ثابت دیواره به صورت تجربی بررسی شده است و تغییرات عدد Nu و ضریب انتقال حرارت متوسط بر حسب عدد Pe در غلظتهای مختلف ذرات نانو مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی ها درصد افزایش ضریب انتقال حرارتنانوسیال نسبت به آب به صورت تجربی تعیین شده است و در مورد دلایل مغایرت نتایج تجربی با مقادیر تئوری بحث گردیده است.