سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی نوری – دانشگاه صنعتی شریف
داوود عزتی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال AL2O3 در جریان آرام داخل لوله با دمای ثابت دیواره به صورت تجربی بررسی شده است. تغییرات عدد ناسلت و ضریب انتقال حرارت متوسط بر حسب عدد پکلت در غلظتهای مختلف ذرات نانو مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی ها درصد افزایش ضریب انتقال حرارت نانوسیال نسبت به آب به صورت تجربی تعیین شده است و در مورد دلایل مغایرت نتایج تجربی با مقادیر تئوری بحث گردیده است.