سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مهندسی مکانیک ، آزمایشگاه بهینه س
جواد محمودی مهر – دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مهندسی مکانیک ، آزمایشگاه بهینه س

چکیده:

متان و هوا به طور جداگانه وارد محفظه احتراق می شوند که هوای ورودی با چرخش همراه است . بدین ترتیب شعله دیفیوژن چرخشی تشکیل می شود . حل میدان جریان واکنشی به روش اتلاف گردابه ای (Eddy Dissipation) ، سه بار به طور مجزا صورت می پذیرد . در حل اول چرخش هوای ورودی و انتقال حرارت تابشی نادیده گرفته می شوند . در حل دوم ، چرخش در نظر گرفته شده ولی تابش نادیده گرفته می شود . حل سوم حلی کامل بوده که در آن هم چرخش و هم تابش در نظر گرفته می شوند . با مقایسه حل اول و دوم به بررسی اثر چرخش و اختلاط بهتر بر توزیع دما ، میدان سرعت و انتقال حرارت جابجایی به دیواره ها و با مقایسه حل دوم و سوم به بررسی سهم تابش در انتقال حرارت به دیواره ها پرداخت می شود . همچنین ، توزیع دما بر روی خط مرکزی با نتایج تجربی مقایسه می شود .