سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهراد حقیقی – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی- گروه مکانیک، دانشجوی دکترا،
بهرنگ محمدی خلخالیان – کارشناس ارشد
اصغر برادران رحیمی – استاد گروه مکانیک

چکیده:

جریان سکون شعاعی بر روی یک استوانه نامحدود با قدرت اولیه جریان آزاد k دارای حرکت دورا نی تابع زمان همراه با مکش و دمش سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره استوانه و همچنین انتقال حرارت از آن برای حالته ای دما و شار حرارتی دیواره تابع زمان، مورد بررسی و تحقیق واقع شده است. به ازای توابع زمانی خاص برای سرعت دورانی، دمای دیواره و شار حرارتی دیواره استوانه، با استفاده از تغییر متغیرهای مناسبی معادلات ناویراستوکس و معادله انرژی به معادلات کاملا تشابهی تبدیل ش ده و با حل این معادلات، تعدادی حل دقیق و کاملا تشابهی برای میدانهای سرعت و دما بدست آمده است . عمومی ترین شکل این توابع زمانی خاص، تابع نوسانی واگرا و میرا می باشد که البته خود شامل توابع زمانی ساده تر نوسانی هارمونیک و نمایی نیز می باشد. برای سایر توابع زم انی، معادلات ناویراستوکس و معادله انرژی به صورت عددی و با استفاده از روش اختلاف محدود مرکزی حل شده اند و بر این اساس تعدادی حل نیمه تشابهی نیز بدست آمده اند . کلیه حلهای فوق به ازای مقادیر مختلف اعداد رینولدز טRe=kˉ α²/۲ و پرانتل α/ט= Pr و مقادیر انتخابی نرخ نفوذ سطحی بدون بعد kˉ α/(ז)U = (ז)S بیان شده اند. که در آنهاα شعاع استوانه،ט لزجت سینماتیکی، αˉضریب پخش حرارت می باشد.