سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
نادیا اسفندیاری – دانشجوی دکترا، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله اثرات گرمایی لیزر بر روی کریستال Nd:YVO4به کمک المان محدود بررسی می شود. آنچه اتفاق می افتد آن است که کریستال دارای جذب گرمایی می باشد و در نتیجه بخش عمده ای از پرتو لیزر تبدیل به گرما می شود و در نهایت در بسیاری از موارد مشاهده شده است که باعث شکست کریستال و از بین رفتن آن می شود. مشکل عمده در این کار توزیع مناسب انرژی لیزر روی کریستال و بررسی اثرات آن است. پس از تحلیل نرم افزاری، نمودار توزیع حرارت و جابجایی در جهان مختلف کشیده شده بحث و بررسی می گردد.