سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ملیحه انحصاری – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
حمیدرضا نوروزی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
ابوالفضل براتی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

چکیده:

درک صحیح نفوذ مخلوط های گازی در اجسام متخلخل گامی اساسی در توضیح چگونگی بسیاری از فرایندهای غشایی و نیز کاتالیستی می باشد. مدل ماکسول‐استفان یک قالب ساده و عمومی برای این منظور فراهم می کند. در این کار با استفاده از شبیه سازی مجدد آزمایش Toor و اعمال تغییراتی در سیستم مورد مطالعه در این آزمایش، به بررسی اثرات قطر حفره و نیز اثرات نسبت تخلخل به پیچ و خم حفره ها در یک محیط متخلخل می پردازیم. همچنین نشان خواهیم داد که نفوذ چند جزیی در رژیم نادسون منجربه ایجاد گرادیان فشار کلی می شود.