سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اسماعیل عین علیان علی آبادی – فوق لیسانس مهندسی شیمی، امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه
حمید حاج محمدی – فوق لیسانس شیمی تجزیه، آزمایشگاه مرکزی مجتمع مس سرچشمه
شهرام سعید – لیسانس مهندسی متالورژی، امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

به منظور جلوگیری از هزینه فرآیند خنثی سازی پساب کارخانه اسید سولفوریک مجتمع مس سرچشمه و کاهش هزینه مصرف اسید در واحد لیچینگ , مصرف این پساب در فرآیند هیپ لیچینگ پیشنهاد گردید . چون این پساب دارای یون کلرید بوده و غلظت بیش ازmgr/lit ٣٠ یون کلرید در فرآیند الکترووینینگ باعث مشکلاتی می گردد , پروژه بررسی انتقال و انباشتگی یون کلرید در این
مجموعه مورد نظر قرار گرفت . در این پروژه راههای ورود, خروج و انباشتگی یون کلرید به مدارهای محلول لیچ کننده, مواد آلی و الکترولیت الکترووینینگ شناسایی، و میزان آنها مشخص شد. با آزمایشات انجام شده مشخص شد یون کلرید در خاک جذب می شود ولی میزان جذب محدود می باشد. سپس با نوشتن معادلات موازنه جرم برای مدار- در حالت پایدار و ناپایدار- وضعیت سیستم برای زمانی که پساب به سیستم اضافه گردد تحلیل گردید . میزان جذب یون کلرید توسط خاک در حدود ١ گرم یون کلرید به ازای هر تن خاک می باشد. اگر غلظت کنترلی(set point) یون کلرید در محلول الکترولیت راmgr/lit ٢٥در نظر بگیریم , غلظت مجاز یون کلرید در محلول لیچ کننده ۲۵/۳ mgr/litخواهد بود ,و ٦ روز پس از افزودن پساب به محلول لیچ کننده , غلظت یون کلرید در محلول لیچ کننده به غلظت مجاز ۲۵/۳ mgr/litخواهد رسید.