سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا مسعودی – دانشکده بهداشت دانشگاه زاهدان
عباس بهزادیفر – دانشکده بهداشت دانشگاه زاهدان

چکیده:

انجام عملیات تخلیه و جابجایی جمعیت ساکن در منطقه بلاز ده در مواقع تهدید از مهمتـرین دغد غـه هـای مـدیریت بحران متطقه بلازده می شود ، که حتی می تواند سطح بین المللی نیز به خود بگیرد . بسیاری از موارد آسیبها و مرگ حاصـل از بلایا در این مرحله رخ می دهد . که لازم است تمهیداتی فراهم شود تا این مرح له از نجات آسیب دیدگان در شـرایط بهتـری صورت گیرد .
متن : تخلیه عبارت از جابجایی موقت یک جمعیت همراه با مقادیر محدودی از متعلقات آنها که در خطر نابودی بوده به سمت مناطقی که از تهدید بلایا در امان می باشند . عملیات تخلیه ب ه دو صورت برنامه ریزی شده وخود بخـودی صـورت مـی گیـرد . عملیات تخلیه بر نامه ریزی شده می تواند در پاسخ به حوادث صنعتی و یا در بلایایی مانند طوفان ، آتشفـشان و احتمـال بـروز آتش سوزی در مناطق جنگلی باشد که جمعیتی از آنها برای سکونت استفاده مـی کننـد . در ایـن نـوع از تخلیـه نیازمنـدیهای اساسی از قبل مشخص شده و افراد با بر نامه قبلی اقدام به حرکت می کنند . اما در عملیات تخلیه خود به خودی و غیـر برنامـه ریزی شده افراد ب ه دنبال اطلاع از یک خطر واقعی مانند سیل ، ویا حوادث ناشی از صنعت ویا انفجارات شیمیایی و هسته ای و یا عملیات جنگی سریعاً اقدام به ترک محل زندگی خود می کنند . در این نوع از عملیات تخلیه جمعیت معمولا با مسائلی مانند کمبود ویا قحطی مواد غذایی ، مشکلات بهداشتی و عـدم ا منیـت روبـرو مـی شـود . مـسئولیت حفاظـت وپیـشگیری از عواقـب بهداشتی تخلیه به عهده مسئولین بهداشت محیط مدیریت بحران می باشد . اقدام به تخلیه باید با پیام روشن مسئولین مدیریت بحران صورت گیردتا از ایجاد هرگونه شایعه و تشتت جلوگیری شود .. رعایت بهداشت فردی و حل مـشکلات بهداشـت محـیط ازجمله دفع صحیح زباله ، دفع بهداشتی مدفوع و تامین آب سالم و بهداشتی وتهیه و توزیع مواد غذایی از مهمتـرین نیازهـای بهداشتی جمعیت در هنگام جابه جایی می باشد . بحث و نتیجه گیری : با توجه به جدایی نا پذیری این مرحله از اقدامات امداد و نجات در بلایا لازم است راهکارهای مناسـبی در
سطح ملی و بین المللی آماده و ارائه شود و تجهیزات مناسبی در اختیار قرار گرفته و عملیات تا حد امکان به صـورت برنامـه ریزی شده انجام پذیرد . گروههای آسیب پذیر شناسایی شده و اقدامات مناسبی در جهت حفاظت هر چه بیشتر از آنـان صـورت گیرد .