سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عباس امین پور – موسسه تحقیقات ثبت و کنترل و گواهی بذر کرج، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و
داوود حبیبی – دکتری زراعت
ویکتوریا عسگری – موسسه تحقیقات ثبت و کنترل و گواهی بذر کرج، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و
آیدین حمیدی – موسسه تحقیقات ثبت و کنترل و گواهی بذر کرج، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

بر اساس سازمان آموزش علمی و فرهنگی کشور، به جزء مناطق کوچکی از شمال و غرب کشور بقیه مناطق جزء نقاط خشک محسوب می گردد این در حالی است که مناطق خشک کشورمان نسبت به مناطق نیمه خشک دارای وسعت بیشتری است و از آنجا که ۶۴٪ یعنی کمتر از ۶۶٪ از کل اراضی زیر کشت ایران در اقلیم نیمه خشک و دیمزارها قرار دارند، به همین دلیل این مناطق از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا با توجه به شرایط آب و هوایی کشورمان برای شناسایی ارقام مقاوم به خشکی در لوبیا قرمز، پژوهشی در سال ۱۳۸۴ بر روی سه رقم لوبیا قرمز با سه سایز متفاوت( بزرگ- کوچک- متوسط) در قالب طرح فاکتوریل در ۴ تکرار که در آن ارقام مورد نظر در سه سطح و آبیاری بذور با پتانسیل های مختلف( صفر، ۴-، ۸-، ۱۲- ) در چهار سطح انجام شد. در این آزمایش برخی از شاخص های مرتبط با ویگور بذر از قبیل متوسط زمان لازم برای جوانه زنی(MTG)، متوسط جوانه زنی روزانه(MDG)، سرعت جوانه زنی روزانه(DGS)، ضریب سرعت جوانه زنی(CVG)، و شاخص قدرت گیاهچه (SVI) و سرعت جوانه زنی بر اساس فرمول ماگویر اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که بذور با سایز کوچک مقاومت بیشتری در برابر خشکی دارند.