سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم تراب مستعدی – پژوهشکده علوم هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، دانشکده مهندس
سید جابر صفدری – پژوهشکده علوم هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
محمد قنادی مراغه – پژوهشکده علوم هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
سید محمد علی موسویان – دانشکده مهندسی شیمی ، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله قطر میانگین ساتر قطرات در یک ستون استخراج میکسر – ستلر هنسون هفت مرحله ای در مقیاس نیمه صنعتی برای دو سیستم شیمیایی مختلف اندازه گیری شده است . اثر پارامترهای عملیاتی نظیر سرعت اختلاط و دبی فازهای پیوسته و پراکنده بر روی قطر میانگین ساتر مورد بررسی قرار گرفت و دریافت شد که قطر قطره به شدت از سرعت اختلاط و به میزان کمتر از دبی فازهای پراکنده و پیوسته تاثیر می پذیرد . دو رابطه برای پیش بینی قطر میانگین ساتر در این ستون پیشنهاد گردید . رابطه اول بر پایه عدد و بر (سرعت اختلاط و کشش بین سطحی) ، موجودی فاز پراکنده و نسبت ویسکوزیته فازها بود و در رابطه دوم بطور مستقیم از جایگزینی دبی فازها به جای موجودی فاز پراکنده بدست آمد . هر دو رابطه بدست آمده توافق بسیار خوبی را با داده های تجربی نشان دادند .