سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میراحمد لشته نشایی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه گیلان
جواد رزاقی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه گیلان
علیرضا فرخی – دانشجوی کارشناس ارشد عمران سازه دانشگاه گیلان

چکیده:

امروزه باتوجه به پیشرفت شهرها و صنایع، مخازن جزء تأسیسات ضروری شهری و صنعتی محسوب می شوند بطوریکه باید بعداز وقوع زلزله های نسبتاً شدید، جهت تأمین نیازهای آ برسانی، بهداشتی، اطفاء حریق و همچنین برای نگهداری و ذخیره فرآورده های نفتی و یا انبار نمودن ضایعات واحدهای صنعتی کاربری خود را حفظ کنند . متداولترین روش عددی مطرح در تحلیل مخازن، تحت تأثیر زلزله روش اجزای محدود می باشد.یکی از بخشهای مهم که در تحلیل سازه ها ی درگیر با آب باید مورد توجه قرار گیرد بررسی اثرات اندرکنش آب و سازه در پاسخ زلزله می باشد برای بررسی این موضوع آب به عنوان یک محیط پیوسته، تراکم ناپذیر و غیرچرخشی فرض می گردد و در محیط مخزن معادلات حرکت براساس معادله دیفرانسیل حاکم بر انتشار امواج هیدرودی نامیک و شرایط مرزی مربوطه تشکیل میشود که همان معادله لاپلاس می باشد در این پایان نامه با انتخاب یک نوع متعارف از مخازن مستطیلی و انجام مدلسازی با در نظر گرفتن اندرکنش آب و سازه به بررسی پارامتریک اثرات فشار دینامیکی برمخزن و تأثیرات متقابل آنها خواهیم پرد اخت و همچنین به این موضوع اشاره گردیده که وضعیت بحرانی برای تلاشهای سازه و تغییر مکانها همیشه در حالت پر مخزن اتفاق نمی افتد و ممکن است وضع بحرانی در حالتهای نیمه پر ایجاد شود.