سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رضا سلطانی – استاد، دانشگاه صنعتی شریف – تهران
محمد طیبی رهنی – دانشیار
محمد حججی – دانشجوی دکتری

چکیده:

اندرکنش یک جت مافوق صوت با یک جریان جانبی تراکمپذیر مادون صوت بصورت تجربی با اندازه گیری فشارهای استاتیک و کل دراطراف محل تخلیه جت و همچنین در دوردست آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان میدهد که یک ناحیه پر فشار در جلو و یک ناحیه کم فشار در پشت جت وجود دارد که تا کناره های جت نیز کشیده می شود. همچنین، دو گردابه همراه با دو توده پر فشار نامتقارن در جریان تشکیل می شود که با دور شدن از محل انتشار جت، بتدریج گردابه های شکل گرفته بزرگتر و نواحی پرفشار محو میشوند.