سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر بذرافشان مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
علی پاک – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله، رفتار دیوار طره ای با انعطاف پذیری های مختلف که خاک چسبنده اشباع را در پشت خود نگه داشته است، به کمک روش المان محدود مورد بررسی قرار می گیرد. الگوی تغییرات رانش جانبی خاک در پشت دیوارهای حائل پیچیده بوده و این الگو برای خاکهای رسی و در شرایط زهکشی نشده پیچیده تر و تا حدی ناشناخته می باشد. در این تحقیق تاثیر سختی های خمشی مختلف دیوار و نیز تغییرات چسبندگی زهکشی نشده خاک رس بر ارتفاع پایداری دیوار و عمق نفود آن، لنگر خمشی و توزیع فشار جانبی خاک در طراحی دیوار بررسی می شود و در پایان با مقایسه بین نتایج حاصله وروشهای کلاسیک، نقاط قوت و ضعف روشهای کلاسیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و کارایی این روش ها (کلاسی) ارزیابی می شود.