سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

مدلسازی سازه ای که برروی بستری ازخاک واقع شده به صورت اتصال ستونها به زمین صلب و چشم پوشی ازاثر اندر کنش خاک و سازه این نگرانی را به همراه دارد که پاسخ لرزه ای مدل دارای اختلاف عمده ای با پاسخ واقعی سازه می باشد .دراین پروژه تاثیر اندرکنش شبه استاتیکی سازه و خاک بررفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی با سیستم قاب فولادی ویژه SMRF توسط ورش خاک – فنر مورد بررسی قرار گرفته است .برای نیل به این هدف سه مدل ساز های شامل ساختمانهای ۸، ۱۰ ، ۱۲ طبقه به عنوان نماینده ساختمانهای متداول درمنطقه ای باخطر نسبی لرزه خیزی خیلی زیاد مورد بررسی قرار گرفته اند .ساختمانهای فولادی باقاب خمشی ویژه مورد نظر یک با با درنظر گرفتن اندرکنش سازه و خاک تحت تاثیر بارهای هارمونیکی و نیز بدون درنظر گرفتن اندر کنش سازه و خاک مورد مطالعه قرار گرفته اند .پس از تحلیل و طراحی نتایج دو حالت مورد بررسی قرار گرفته اند .