سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدنجم الدین الماسی – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

چکیده:

مواد هیدروکربن که در اعماق زمین تشکیل شده اند توسط گذرگاههایی نظیر گسلهاو درزه ها به سطح زمین را پیدا کرده و در اثر کاهش فشار در سطح زمین و مجاورت با عهوا بخشهای فرار از ماده جامد جدا می شوند و باقیمانده به مرور زمان منجمد می شود و به صورت بیتومین یا قسر طبیعی در درزه ها و شکافها و محفظه ها باقی می ماند و ذخایر بیتومین را تشکیل می دهند. در استان ایلام به دلیل وجود ذخایر هیدروکربن و به واسطه ساختار تکتونیکی منطقه امکان کشف چنین ذخایری وجود دارد. چنانچه اندیسهای متعددی از بتومین در این استان شناسایی شده اند و برخی از این اندیسها مانند سانری ، هرقوتگه ، قلعه جوق، کوه سرخ ، شورابه ، مله پنجاب و ….. در حال حاضر به صورت ابتدایی در حال بهره بداری هستند. در بررسیهای به عمل امدهخ از معادن استان مشخص گردید که اکتشفا و همچنین استخراج بیتومین های موجود به صورت اصولی و عملی انجام نگرفته است که این امر منجر به تضضیع بخش وسیعی از ذخایر بیتومین استان خواهد شد؛ بنابراین پس از بررسی نحوه تشکیل ماده معدنی ، روشهای سیستماتیک جهت اکتشاف در مقیاس ناحیه ای و نیمه تفضیلی ارائه شده و روشهای بهینه جهت استخراج و فرآوری این ماده معدنی پیشنهاد گردیده است.