سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
شاهین حیدری – دانشجو
روناک ملکشاهی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:
شرایط ویژه آب و هوا و دگرگونی هوا در زمانهای مختلف،در یک دوره زمانی طولانی اقلیم یک منطقه را به وجود میآورد.نیاز انسان به آسایش حرارتی بناها در کنار مشکلات آلودگی محیط زیست،بحران انرژی،پدیده گرم شدن زمین و…مسئله اقلیم شناسی را در معماری و شهرسازی را پراهمیت تر کرده است.از آنجا که الگوهای مناسب طراحی معماریبرای هر منطقه ای متناسب با اقلیم آن متفاوت است در اینجا سعی بر آن بوده که به معرفی انرژی خورشیدی به عنوانیکی از انرژی های پاک بپردازیم و جای خالی این نوع ساختار را در پاکی محیط زیست کنونی و جامعه ای که بانگرانی به موضوع سوخت نگاه می کند کاملا مشهود کنیم. اطلاع از انرژی خورشیدی نقش مهمی در برنامه ریزی واجرای پروژه های مختلف ایفا می کند.از جمله داده های مربوط به انرژی خورشیدی، نرخ تشعشع و میزان دریافتی آندر نقاط مختلف است.رطوبت در اجزای ساختمان تاثیرات قابل ملاحظه ای بر تبادل حرارت در ساختمان دارد،یکی از مهمترین این مواردتاثیر رطوبت در کاهش مقاومت حرارتی جداره های ساختمانی می باشد.بنابراین کنترل رطوبت در ساختمان تاثیربسزایی بر روی مصرف انرژی ساختمان،هزینه اولیه و نگهداری آن خواهد داشت و یکی از ملاحظات مهم در طراحیساختمانها محسوب می شود و در اقلیم گرم و مرطوب مکانیسم های انتقال رطوبت نسبت به سایر اقلیم ها پیچیده ترمی باشد.اگر بناهای انسان ساخت با آب وهوا هماهنگ باشند،هم آسایش انسان را فراهم می کنند و هم موجب کاهشمصرف سوخت و انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمانها خواهد گردید و می توان گفت که اکثریت مردمی که درآنها زندگی می کنند از آن راضی هستند و با زندگی کردن در این فضاها به آرامش خواهند رسید.