سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدکریم شفقی اصل – عضو هیأت علمی دانشگاه
منصور جلایر سرنقی – کارشناس ادارة استاندارد

چکیده:

انرژی زمین گرمایی، انرژی گرمایی ذخیره شده در پوستة جامد زمین، در بسیاری از نقاط دنیا و در کاربردهای مختلف در سطح وسیعی استفاده می شود. حدود ۲۲ کشور جهان در حال حاظر از این انرژی بصورت مستقیم و غیر مستقیم از این انرژی استفاده می کنند. استفادة غیره مستقیم آن در تولید برق، و استفادة مستقیم آن در خشک کردن انواع محصولات کشاورزی، گرمایش و سرمایش ساختمان ها، پرورش ماهی ها و میگو در آبهای گرم، استفاده در صنایع لبنی، در پاستوریزاسیون شیر و غیره می باشد. میزان تولید برق در حال حاظر در دنیا از طریق این انرژی، حدود ۸۰۰۰ مگاوات و انرژی گرمایی در حدود ۱۳۰۰۰ مگاوات می باشد در این تحقیق، انرژی زمین گرمایی در منطقة سبلان اردبیل در ناحیة مشگین شهر مورد مطالعه قرار گرفته است. اولین چاه های انرژی زمین گرمایی ایران در این منطقه حفاری شده است. در آیندة نزدیک در تولید برق از انرژی زمین گرمایی در این منطقه بهره برداری خواهد شد. ظرفیت قابل نصب و ظرفیت طراحی شده در تولید برق و ظرفیت مخازن آنها به همراه سایرمشخصات( دما و عمق مخازن، میزان انرژی حرارتی مخازن، مساحت منطقة مطالعاتی و مطالعات اولیه ) در این منطقه بررسی و با سایر مناطق مستقر زمین گرمایی در ایران مقایسه گردیده است. هزینة تولید برق از انرژی زمین گرمایی با سایر انرژی های تجدید پذیر مقایسه شده است. با توجه به پاک بودن، تجدید پذیر بودن، منطبق بودن مشخصات انرژی زمین گرمایی با مشخصات مطلوب یک انرژی نو، کم هزینه بودن آن در تولید برق، این نوع انرژی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به سرد سیر و کوهستانی بودن اردبیل و داشتن مناطق وسیعی از انرژی زمین گرمایی در این منطقه، استفادة بهینه از این انرژی در این منطقه ضروری به نظر می- رسد. علاوه بر کاربرد غیر مستقیم انرژی زمین گرمایی در منطقه مشگین شهر در تولید برق، از کاربردهایمستقیم این انرژی می توان بهره جست.