سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کورش طاهرخانی – اداره گیاه پزشکی مرکز تحقیقات نیشکر
رضا احمدپور – اداره گیاهپزشکی مرکز تحقیقات نیشکر
جعفر آل کثیر – مطالعات کاربردی کشت و صنعت امام خمینی (ره)
ناصر ماکنالی – مهندسی زراعی کشت و صنعت امام خمینی (ره)

چکیده:

طی بررسی که در مزارع آبشویی کشت و صنعت نیشکر امام خمینی (ره) جهت تعیین علت گرفتگی لول ههای لترال انجام گرفت، مشاهده گردید که در عمق ۱۸۰ سانتیمتری از سطح زمین مقادیر قابل توجهی از ریشه عل ف هرز چمن اهوازی (Aeloropus repens)در درون لول ههای لترال توسعه یافته و باعث انسداد آن گردیده است. جهت بررسی بیشتر اینپدیده عمق توسعه ریشه علف های هرز غالب مزارع آبشویی در مزارع کشت و صنعت امیرکبیر نیز مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که اغلب عل فهای هرز روئیده در قطعات تحت آبشویی قادرند ریش ههای خود را پائی نتر از عمق کارگزاری لترال توسعه دهند و با توجه به این امر در مزارع تحت آبشویی همیشه این خطر وجود دارد که لترال ها توسط ریشه علف های هرز مسدود گردند و لذا لازم است مدیریت کنترل عل فهای هرز در قطعات تحت آبشویی جدی گرفته شود.