سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید صادقپور سلامت – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان
فرشاد ورامینیان – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان
محسن وفایی سفتی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مطالعه انطباق پذیری داده های آزمایشگاهی برای فشارهای پایین با داده های آزمایشگاهی فشارهای بالاتر برای سینتیک تشکیل هیدرات متان در دمای ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. در طی این پژوهش نشان داده شده است که همخوانی خوبی بین داده های آزمایشگاهی فشارهای پایین با داده های آزمایشگاهی فشار بالا وجود دارد که در نتیجه
منحنی تشکیل هیدرات متان در دمای ثابت با یک شیب ثابت افزایش مییابد. با نشان دادن این همخوانی بین داده های آزمایشگاهی، یک مدل ریاضی پیشنهاد شد که از این پس میتوان به کمک آن رفتار سینتیکی تشکیل هیدرات متان را بدون انجام مجدد آزمایش پیش بینی کرد. این مدل به خوبی با داده های تجربی انطباق دارد و دیگر نیاز به انجام مجدد آزمایش احساس نمیشود. خطای مدل ارائه شده در حدود ۱۱ درصد است.