سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید ادریس فیض آبادی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
فائزه محقق – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید محسن صالح کوتاهی – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده:

با در نظر گرفتن یک سیستم چند لایه ای GaAs/CaF2 و بررسی انعکاس نور با استفاده از روش Rouard، اثر ضخامت لایه ها بر روی بازتابش از این سیستم مورد مطالعه قرار گرفت. تحقیقات بیشتر نشان داد که با اضافه کردن تک لایه ZnO به این سیستم، می توان فیلترهای مناسبی برای امواج الکترومغناطیسی و اپتیکی ایجاد کرد. در ادامه اثر ضخامت این تک لایه بر روی بازتابش کل نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.