سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عادل عمادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان گروه مهندسی آب
حسین افضلی مهر – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان گروه مهندسی آب

چکیده:

با ساخت و به کارگیری دستگاههایAcoustic Doppler Velocity meters ADV درمطالعات مربوط به رودخانه ها، کانالهای باز و مطالعه جریان حول سازه های هیدرولیکی در آزمایشگاه، سهولت و برتری کار با این دستگاهها نسبت به آبزارهای اندازه گیری جریان مرسوم به اثبات رسید. قآبلیت تحلیل و پردازش داده های خروجی از ADV و جداسازی داده های مخدوش حاصل از شرایط آزمایش و نواقص ذاتی دستگاه سبب گردیده پارامترهای اندازه گیری شده با این آبزار هرچه بیشتر به شرایط واقعی نزدیک تر گردد. نرم افزار WinADV که به منظور ویرایش داده های خروجی ADV توسعه یافته است. راهها و گزینه های متعددی را پیش روی کاربر قرارمی دهد انتخآب صافی صحیح و بازه زمانی جمع آوری اطلاعات در این نرم افزار محاسبه خصوصیات جریان نظیر توزیع تنش برشی و مؤلفه های جریان آشفته نظیر سرعت های لحظه ای و پارامتر شیلدز موثر بر انتقال رسوبات را تحت تاثیر قرار میدهد تخمین صحیح این پارامترها در محاسبات هیدرولیکی و برآورد صحیح هزینه های پروژه های عمرانی به طور قطع تاثیر گذار خواهد بود. در این مقاله ضمن معرفی گزینه های ویرایشی نرم افزار WinADV به مقایسه و ارائه نتایج حاصل از انتخآب این گزینه ها در محاسبات پرداخته شده و با استفاده از داده های خروجی ADV در آزمایشهای مختلف تاثیر فیلتر کردن صحیح در برآورد خصوصیات جریان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.