سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیمحمد رنجبر – مرکز تحقیقات نیرو
حسین عسکریان ابیانه – مرکز تحقیقات نیرو
محمداسماعیل همدانی گلشن – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

برای قطع سریع و بموقع خطاها نیاز به هماهنگی رله های غیر واحد ) ) NON UNIT در شبکه است و از جمله اینها هماهنگی تنظیم رله های جریان زیاد و دیستانس بطور جداگانه و ترکیب آنهاست .
این مقاله که ارائه بخشی از پروژه کاربردی هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد و دیستانس شبکه است به چگونگی یافتن جریانهای موثر برای حالتهایی که عملا " در شبکه اتفاق می افتد پرداخته است . ابتدا خلاصه ای از چگونگی هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد و دیستانس آورده شده است و سپس با توجه به اینکه قطع خطوط مختلف در محاسبه جریانهای موثر نقش اساسی دارند حالتهای مختلف این قطع ها مورد بررسی قرار گرفته است . جریانهای مربوط به حالتهای خیلی بحرانی و عادی مورد مطالعه قرار گرفته و در مواقعی که این جریانها در هماهنگ نمودن رله های شبکه نمی توانند موثر باشند راه حل هایی ارائه شده است که بوسیله آنها جریانهای بحرانی مناسب با شرایط مختلف بدست آید . این راه حل ها و نتایج بدست آمده احتیاجات تنظیم و هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد و دیستانس را بخوبی بر آورده نموده است .