سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن احرامپوش – دانشیار-عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد.
محمدرضا سمایی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست،عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه ع
مهدی نیک رفتار – کارشناس بهداشت محیط
مریم خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه عل

چکیده:

برکه های تثبیت فاضلاب در ایران بدلیل مناسب بودن شرایط اقلیمی در بیشتر شهرها و در دسترس بودن زمین سیستم های مناسبی جهت تصفیه فاضلاب هستند. طبق گزارش بانک جهانی برکه های تثبیت به علت کم بودن هزینه بهره برداری و نیاز اندک به انرژی و نیز کاهش بار آلی و MPN در حد قابل قبول سیستم های مناسبی برای استفاده از پساب آن در کشاورزی هستند. } متداولترین نوع برکه ها برکه های اختیاری هستند که در آنها همزیستی میان جلبک ها و باکتری ها در جریان است . در این برکه جلبک ها با استفاده از نور خورشید و انجام فتوسنتز اکسیژن مورد نیاز باکتری ها را فراهم آورده و باکتری ها نیز با تجزیه مواد آلی ،مواد مواد مغذی ( آمونیاک و فسفر و CO2) برای استفاده جلبکی تولید می نمایند.