سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی مومنی – کارشناس ارشد شیمی شرکت توسعه خودروکار
مجید لطفی حقیقت – کارشناس مهندسی متالورژی شرکت توسعه خودروکار

چکیده:

با عنایت به تحولات چشمگیر در صنعت خودروسازی در بخش خودروهای کار و موفقیت شرکت های خودروساز کشور در تبدیل سوخت انواع اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کامیونت از گازوئیل به عنوان یکی از سوخت های آلاینده و در عین حال با ارزش به گاز طبیعی، کاربرد وسیع مخازن CNG و مسائل مربوط به آن از جمله خوردگی مخازن نامبرده به عنوان یکی از دغدغه های اساسی صنعتگران و کاربران مطرح می باشد . استفاده از گاز طبیعی به صورت سوختی با آلودگی کم نسبت به بنزین، گازوئیل و پروپان بصورت روزافزون در سطح دنیا در حال افزایش است . دلایل اصلی استفاده از این سوخت در بعضی از کشورها کاهش هزینه، کاهش آلودگی و افزایش ایمنی به همراه اطمینان از طولانی بودن مدت مصرف و تامین آن می باشد . پژوهش حاضر سعی بر تحلیل خ وردگی های متداول در مخازن گاز CNG دارد . در این مقاله خوردگی یکنواخت، خوردگی حفره ای، خوردگی توام با تنش ) ) SCC در مواردی که مخزن در معرض تعداد زیادی سیکل های فشار و نیز مایعات خورنده قرار می گیرد، اثر خوردگی گالوانیکی هنگامی که در مخازن تیپ I ، II و III فلز تش کیل دهنده مخزن در تماس با محافظ فلزی خود می باشند ، خوردگی سایشی مربوط به لایه کامپوزیتی مخزن در اثر شرایط محیطی و کاری و اثر ترکیبات گاز مانند ترکیب های گوگرد، هیدروژن، دی اکسید کربن و آب بر روی تسریع در عمل خوردگی مورد تحلیل قرار می گیرد و در آخر نیز به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری و کنترل این عوامل خواهیم پرداخت