سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جواد قانعی اردکانی – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
علی درویش زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

در منطقه ارجنان واقع در جنوب غرب اردکان، سنگهای دگرگونی ناحیه ای ، مجاورتی و دینامیکی گسترش دارند. انواع دگرگونی ناحیه ای قدیمی بوده و در حد رخساره شیست سبز دگرگونی شده اند. در حالیکه سنگهای دگرگونی مجاورتی در حد رخساره هورنبلند هورنفلس و بر اثر تزریق توده های نفوذی میوسن میانی بوجود آمده اند. دگرگونی دینامیکی در کنارگسلها تا حد میلونیتی شدن پیش رفته و همزمان با کوهزایی آلپ پایانی سنگهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.