سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خشایار محمد بیگی – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده مهندسی فرآیندها
رویا بینش – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده مهندسی فرآیندها
سعید حسن بروجردی – پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده مهندسی فرآیندها

چکیده:

طراحی و تعیین پارامترهای مربوط به انتقال سوسپانسیونهای جامد – مایع ( دوغابه ها) در  فرآیند های شیمیایی بر مبنای شرایط سیستم انجام میگیرد . افت فشار دوغابه تابعی از شدت جریان ، شکل و مشخصات لوله و همچنین خصوصیات فیزیکی مایع و جامد می باشد. سرعت انتقال دوغابه باید مناسب انتخاب شود زیر ا اگر سرعت جریان خیلی کم باشد، ذرات جامد بر اثر نیروی ثقلی ته نشین شده و ممکن است انسداد لوله رخ دهد و هنگامیکه سرعت دوغابه بیش از حد بالا باشد میزان توان مصرفی افزایش می یابد که موجب سایش خطوط لوله و فرسودگی پمپها می گردد . در این مطالعه، روشهای محاسبه اف ت فشار دوغابه ها و تعیین قطر مناسب خطوط انتقال ارائه شده است و همچنین عوامل موثر بر جریان دوغابه ها با مطالعه بر روی چند نمونه صنعتی در شرایط مختلف بررسی گردید. این مقاله می تواند به عنوان یک راهنمایی سریع و مقدماتی برای طراحی خطوط دوغابه در فرآیند های شیم یایی ، پتروشیمی و داروسازی استفاده شود