سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانیه رسولی سعدآباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احسان خامه چی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی گروه مخازن هیدروکربوری، دانشگاه صنعتی امی
میثم عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حفاری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریبرز رشیدی – استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نیرویی که باعث راندن نفت از مخازن زیرزمینی نفت به سطح زمین می شود، بوسیله انبساط گاز و فشار آبی که معمولاً همراه نفت در مخازن می باشد، تامین می گردد . وقتی انرژی طبیعی که همراه نفت در مخازن می باشد، برای بالا آوردن آن به سطح زمین کافی نباشد و یا نتواند حجم کافی نفت را به سطح زمین بیاورد، باید این انرژی توسط یکی از روش های مصنوعی، تقویت شود . در حقیقت فرازآوری مصنوعی روشی برای افزایش طول عمر تولیدی چاه می باشد . فرازآوری مصنوعی به عنوان یکی از روش های IOR فشار حداقل لازم در ته چاه جهت تولید را کاهش می دهد و بدین وسیله موجب افزایش میزان برداشت از مخزن می گردد . انتخاب صحیح روش فرازآوری مصنوعی برای سود دهی بلند مدت اغلب چاه های تولیدی خیلی مهم می باشد . در واقع انتخاب ضعیف می تواند باعث کاهش تولید و افزایش هزینه های عملیاتی شود . در این مقاله انواع روشهای فرازآوری مصنوعی بررسی و مناسبترین روش برای مخازن ایران معرفی شده است . انتخاب روش بر اساس پارامترهای موثر در تولید، شرایط مخزن، محدودیتهای چاه، خواص سیال تولیدی و شرایط عملیاتی می باشد . به طور کلی ۵ روش فرازآوری مصنوعی وجود دارد که جهت انتخاب مناسب ترین روش از میان این روش ها، نرم افزاری به زبان V.B نوشته شده است که این نرم افزار نزدیک به ۳۰ پارامتر را در شرایط مختلف در نظر می گیرد و توانایی چینش روش های گوناگون بر اساس بهترین نتیجه را دارد