سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسین پور – دانشجی کارشناسی ارشد GIS، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی اصغر آل شیخ – استادیار گروه مهندسی GIS ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی

چکیده:

این مقاله سعی در ارزیابی یکی از مهمترین خدماتی که GIS می تواند در زمینه تصمیم گیری درباره طرح های آینده به جوامع بشری بدهد، یعنی ایجاد زیر ساخت لازم جهت تصمیم سازی چند معیاره و به اختصار MCDA دارد.در این مقاله روشهای مختلف تصمیم گیری چند معیاری تعریف و مورد ارزیابی علمی قرار می گیرند از میان روشهای مختلف متد فرآیند درختی تحلیلی Analytical Hierarchy process (AHP) بیشتر مورد استفاده قرار گرفته از این رو نتایج این روش در پروژه مکانیابی مورد تحلیل قرار گرفته است. به عنوان نمونه، این روش با در نظر گرفتن تمام عوامل موثر درمکانیابی محل دفن زباله ها برای شهر چهاردانگه که در حومه شهر تهران قرار دارد به اجرا در آمد و نتایج بدست آمده از آن تاحدود زیادی رضایت بخش بود و این خود توصیه به استفاده هرچه بیشتر از این روش در پروژه های آتی را به دنبال دارد.