سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد اسدی –
محمد حسین نوری قیداری –
فرشید جعفریه –

چکیده:

بهسازی و بهبود خواص مکانیکی خاک با استفاده ازمواد و مصالحی که موجب تقویت مشخصه ها ی آن می گردد ازدیر باز مورد توجه بشربوده است .امروزه نیز روش تسلیح خاک یکی از شاخه های علم ژئو تکنیک است که با اصول علمی و استفاده ازتکنولوژی جدید ،مواد و مصالح مناسب را در تقویت خاک بکار گرفته ،مشخصات مهندسی و خواص مکانیکی ازجمله مقاومت ،تغییر شکل پذیری و ظرفیت باری آن را بهبود می بخشد .دراین مقاله ابتدا تاریخچه خاک مسلح را به اختصار بررسی نموده و سپس به شر ح انواع روشهای مختلف تسلیح خاک و مواد ومصالح مناسب برای ایجاد تسلیح (عناصر تسلیح ) پرداخته شده است .درادامه ضمن بررسی تحقیقات انجام گرفته درزمینه خاک مسلح شده با توزیع تصادفی الیاف ، جزئیات و نحوه ی اجرا دراین خصوص نیز معرفی می گردد .