سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالحسین جمالی زواره – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

علف های هرز در مزارعه چغندرقند از عوامل مهم کاهش دهنده کمیت و کیفیت محصول هستند. در شهرستان شهرکرد سالیانه حدود ۱۱۰۰ هکتار از زمین های زراعی زیر کشت چغندرقند می رود و رقابت علف ههای هرز عاملی بخشی از کاهش عملکرد است. برای کنترل صحیح علف های هرز اولین قدم شناسایی آنهاست. در این بررسی فلور علف های هرز دز مزارعه چغندرقند این شهرستان و گونه های غالب آنها مورد شناسایی قرا گرفت. در منطقه شهرستان سه مزرعه که نماینده شرایط زراعی کل منطقه بودند انتخاب گردید.