سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار گروه عمران، دانشگاه سمنان و پژوهشگر فوق دکتری سازه دانشگاه
سیدعلیرضا کابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه سمنان

چکیده:

با توجه به مزایای سیستم نوین پانل ۳D ، این سیستم در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته و بصورت المان دیواری و سقفی در سازه مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی آزمایشگاهی رفتار این سیستم و نحوه عملکرد آن در مقابل زلزله به شناسایی بیشتر آن کمک میکند، لیکن با توجه به هزینه نسبتا بالای مطالعات آزمایشگاهی (خصوصا بررسی آزمایشگاهی رفتار دینامیکی سازه های بلند) بیشتر تحقیقات در این زمینه بصورت تحلیل کامیپوتری و به روش المان محدود در نرم افزار ANSYS صورت پذیرفته است. در این ارتباط انتخاب نوع المان های مناسب جهت بررسی رفتار لرزه ای سازه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این مقاله ضمن مقایسه کارهای آزمایشگاهی و مدل سازی های انجام شده تاکنون، به معرفی المان های مناسب جهت مدل سازی این سیستم پرداخته شده است. سپس یک نمونه قاب فولادی پر شده باپانل مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه نتایج آزمایشگاهی موجود و نتایج حاصل از مدل سازی و تحلیل برای دو حالت قاب تنها و قاب پر شده با پانل، مناسب بودن مدل و المان های پیشنهادی مورد تایید قرار گرفته است.