سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مهدی معصومی – دکترای پزشکی ، رئیس مرکز گروه های خاص جانبازان بنیاد شهید و امور ایثارگ
آرش زارع صادقی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (کارشناسی ارشد)

چکیده:

جا به جایی بین دو سطح ، که به نوعی از یکدیگر جدا باشند، یکی از امور روزمره هر فرد به شمار می رود. افرادی وجود دارند که به دلیل ناتوانی حرکتی قادر به انجام این کار روزانه نیستند. در این مقالهبه بررسی انواع وسایل کمکی برای انجام دادن این جابه جایی ها می پردازیم. این وسایل به پنج روش متفاوت دسته بندی شده آن. در نهایت با معرفی هر یک از وسایل، به بررسی فنی (از لحاظ نحوه عملکرد، و همچنین کارآیی) پرداخته شده است.
در بررسی فنی هر وسیله به مواردی مانند دلیل وجود وسیله، موارد استفاده، نحوه عملکرد، انواع آن وسیله، ویژگی های مهم وسیله در هنگام خرید یا تجویز آن و همچنین آینده وسیله می پردازیم.
در این کار وسایلی بررسی شده اند که عبارتند از بالابرهای قابل حمل، بالابرهای دیورای، بالابرهای بالاسری، بالابرهای متصل به سقف، بالابرهای پله، چرخ های بالابری ویلچر، آسانسور ها، بالابرهای ارتفاع کوچک و سطوح شیب دار.