سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
ساجده فرهنگ نیا – گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
حسینعلی قناد زادگان – گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
رمضان حسن زاده – گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی بررسی انواع کمال گرایی زنان بر حسب وضعیت وزن آنها است. این پژوهش از نوع پس رویدادی(علی مقایسه ای) است. بر اساس نمایه ی توده بدنی (BMI) 60 نفر خانم مبتلا به اضافه وزن و چاقی ۶۰ نفر خانم دارای وزن در محدوده ی طبیعی در پژوهش شرکت کردند. آزمودنیها پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و مستقل استفاده شد. در نهایت به این نتایج به دست آمد که دو گروه t همکاران را تکمیل کردند. برای آزمون فرضیه ها از آزمون از نظر کمال گرایی تفاوت داشتند، به طوری که افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی،کمال گرایی منفی و افراد دارای وزن طبیعیساختار انگیزشی مثبت داشتند.