سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس معینی – دانشچوی مهندسی محیط زیست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مازیار علی مددی – فارغ التحصیل مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

توسعة اقتصادی و اجتماعی و راه های رسیدن به آن امروزه مشغلة فکری بسیاری از اقتصاددانان سیاستمداران و جامعه شناسان می باشد .انرژی از موارد ضروری برای توسعة اقتصادی اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی است و وجود انرژی مستمر، پایدار و اقتصادی لازمة هرگونه توسعه و رشد اقتصادی می باشد . در کشور ما، تکیة اصلی سیستم به استفاده از منابع رو به زوال نفت و گاز است و به دلیل نامحدود بودن منابع انرژی فسیلی باید به دنبال جایگاهی برای انرژی تجدید پذیر نوین در مصرف کلیة انرژی جهانی در طول دهه های آتی بود.در این مقاله به معرفی انرژی های تجدیدپذیر نوین : انرژی خو رشیدی – انرژی باد – انرژی زمین گرمایی – بیوماس – انرژی آبی وکاربری انرژیها تکنولوژی مورد استفاده برای مهار انرژی و تأثیرات زیست محیطی آنها و استعداد ایران و پتانسیل بعضی مناطق ایران برای استفاده از این منابع پرداخته شده است.