سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدجلیل موسوی – شرکت برق منطق های یزد
مریم زارع –

چکیده:

نیروی انسانی به عنوان اصل ی ترین، بزرگترین و باارز ش ترین سرما یه یک سازمان محسوب می شود به همین دلیل از دیرباز سازمان ها برروی این نیروی باارزش سرمایه گذاری کرده و سعی در بارور نمودن آن دارند . تلاش شرکت برق منطقه ای یزد نیز در چند سال اخیر آن بوده است که با گسترش دامنه فعالیت های تحقیقاتی و نیز توسعه دوره های آموزشی در سطوح و مقاطع مختلف سطح علمی و کارایی آنان را ارتقاء داده و با اولویت قرار دادن آموزش مدیران و کارکنان آگاهی و انگیزه های لازم را در کارکنان ایجاد نماید تا در نتیجه، رضایت کارکنان افزایش یابد . این تحقیق نیز به دنبال فعالیت های مذکور می باشد که مطالعه بر روی انگیزه های اصلی کارکنان برای کار و نیز اولویت هایی که آنان برای هر یک از انگیزه ها قائل هستند را مورد بررسی قرار می دهد به این امید که نتایج تحقیق کمک موثری در برنامه ریزی و خط مشی گذاری های آتی شرکت داشته باشد و عوامل تضعیف کننده انگیزه های کاری را برای مدیران شرکت مشخص نماید.