سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه حاجیان – مرکز تحقیقاتی , آموزشی , درمانی قلب وعروق امام علی ( ع ) کرمانشاه
روشنک پارساپور – مرکز تحقیقاتی , آموزشی , درمانی قلب وعروق امام علی ( ع ) کرمانشاه
مژگان صمدی – مرکز تحقیقاتی , آموزشی , درمانی قلب وعروق امام علی ( ع ) کرمانشاه
زهره زاهدی – مرکز تحقیقاتی , آموزشی , درمانی قلب وعروق امام علی ( ع ) کرمانشاه

چکیده:

کشور ایران جزو مناطق زلزله خیز جهان است هر چند که مناطق کوهستانی و منطقه زاگرس در معرض خطر بیشتری جهـت زلزله قرار دارند ولی با توجه به زلزله های بم و طبس در چند سال اخیر هیچ منطقه ای از کشورمان مصون از خطر زلزله نمـی باشد، پس شاید تنها راه مقابله با این پدیده رعایت اصول شهر سازی و ساختمان سازی و آشـنایی بـا نکـات ایمنـی و آمـادگی جهت برخورد مناسب به هنگام رویارویی با زلزله باشد . معمولا بیشترین آسیب را طبقه اول خانه ها می بیند . اگر زلزلـه ای رخ دهد خانه هایی که طبقات کمتر از سه دارند و نزدیک گسل هستند کمتر آسیب می بینند ولی خانه های بلند و دور از زلزلـه آسیب بیشتری می بینند . بهتر است که بخشهای مهم یک ساختمان در کارخانه تهیه شوند برای ایمن سازی سـاختمانها بهتـر است که سا ختمانها پیش ساخته بوده و ستونها در کارخانجات ساخته شوند . از آنجا که سـاختمانها ی بتـونی در آتـش سـوزی مقاوم تر از ستونهای فولادی می باشند برای مقاوم کردن ستونها ی فولادی بهتر است روی آنها را بتون بگیرند . هریک از مـا بـه نوبه خود می توانیم در آمادگی و هشیاری مردم در برابر زلزله موثر باشیم . می توانیم با مطالع ه کافی و تمرین جهـت رویـارویی با زلزله آماده شویم تا لااقل در صورت بروز آن در زمره نجات یافتگان به سایر امدادگران بپیوندیم . با آموزش مناسب فرزنـدان و افراد خانواده از آمادگی آنان اطمینان حاصل کنیم . در هنگام ساخت و خرید منزل و آماده سازی آن ، همچنین چیـدن لـوازم و دکوراسیون همواره بیاد داشته باشیم که ممکن است بزودی زلزله ای در پـیش باشـد لـوازم ضـروری کمکهـای اولیـه دفترچـه تلفنهای ضروری و سایر موارد را در مکانی امن و مورد اطلاع کلیه افراد خانواده نگهداری کنـیم در انتقـال اطلاعـا ت و تجـارب خود به همسایگان دوستان و بستگان کوشا باشیم و از پخش کردن شایعات و اخبار نامطمئن درباره زلزله پرهیزکنیم . در هنگام وقوع زلزله مکانهای در معرض خطر عبارتنـد از : سـاختمانها ی فرسـوده منـاطق بـی در سـاختمانها و نزدیکـی دیـواره خـارجی ساختمانها ست . در شهرهای بزرگ که بیشترساختمانها چند طبقه و بلند هستند بیشترین تلفات زلزله مربوط به کسانی اسـت که شتابزده به سمت بیرون از منزل حرکت می کنند و دچار آسیب ناشی از افتادن اجسام سنگین فروریختگـی آوار یـا پرتـاب شیشه های شکسته می گردند . بهترین روش محافظت در هنگام زلزله پناه بردن ب ه زیر لوازم محکم و سـنگین نظیـر میزهـای محکم و یا چارچوب در هاست . از آنجا که در بسیاری از ساعات روز به دلیل کار والدین و مدرسه فرزندان افراد خانواده در کنـار یکدیگر نیستند همواره باید بدانید که در صورت بروز حوادث چگونه و کجا یکدیگر را ملاقات کنید . بعد از وقوع زلزلـهاحتمـال دارد که تماس تلفنی به خارج از شهر آسانتر از تماس داخل شهری باشد با کلیه اعضای خانواده هماهنگ کنید کـه در صـورت لزوم با یک فرد مشخص در شهر دیگر تماس بگیرند . به کودکان آموزش دهید که همواره تلفنهای ضروری را نـزد خـود داشـته باشند و بتوانند از آنها استفاده کنند . کودکان نیز همانند شما باید بتوانند از رادیو دستی استفاده کنند چه بسا تنها راه ارتباط با دنیای خارج برای یک فرد تنها پس از زلزله استفاده از رادیو باشد . جهت کسب اطلاعات ضروری به اخبـار رادیـو گـوش کنیـد داروها مواد سوختی و تمیز کننده ها را جمع آوری و در مکان مناسبی نگهـداری کنیـد . چنانچـه بـوی گـاز یـا مـواد آتـش زا استشمام می کنید از محل دور شوید . از سلامت لوله کشی آب و گاز و شبکه برق اطمینان حاصل کنید . همـواره بیـاد داشـته باشید که مهمترین نیاز افراد مصیبت دیده حمایت روحی و روانی است . کمک های مالی از فوری ترین و مفید تـرین نیازهـای آسیب دیدگان است . مراجعه خودسرانه به مناطق آسیب دیده باعث ازدحام بیش از حد و مسدود شدن راه هـای ارتبـاطی مـی گردد . داوطلبان کمک به آسیب دیدگان باید به سازمانهای مسئول نظیر جمعیت هلال احمر مراجعه کنند . در مجموع باید بـه گونه ای افراد و محیط خود را آماده کنیم که در صورت بروز حادثه شاهد کمترین آسیب و خسارت باشیم .