سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا شجاعی اسعدیه – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
اصغر عابدی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

بسته بندی فعال یکی از انواع مهم بسته بندی درارتباط با تغییرات سریع در تقاضاهای مشتریان و نوسانات بازارمی باشد. اصول این سیستم دربرگیرنده حذف اکسیژن، حذف اتیلن، انتشارموادنگهدارنده ، کنترلوجذب رطوبت، جاذب بو وموادآروماتیک و بسته بندی جهت کنترل درجه حرارت می باشد. از همه این سیستمهای بسته بندی فعال، حذف اکسیژن به دلیل تاثیرروی رشد میکروارگانیزمها بیشتراز بقیه سیستمها، موردتوجه قرارگرقته است. این مقاله به ویژگیهای مختلف این بسته بندی ها پرداخته و اثرات آن را روی سیتسمهای موادغذایی به ویژه گوجه فرنگی و کاربرد این بسته بندی در حال حاضر و آیندهمورد بررسی قرارمی گیرد.