سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عمویی ترک محله – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یوسف رحیمی کشکولی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهروز نعمت‌دوست – دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه با حضور مؤثر کامپیوتر و بالاخص نرم‌افزارهای شبیه‌ساز در طراحی فرآیندهای مهندسی شیمی، اهمیت یک شبیه‌سازی درست و مطابق با واقعیت بیش از پیش احساس می‌شود. یک شبیه‌سازی درست در درجه اوّل منوط به استفاده از مدل‌های ترمودینامیکی مناسب با سیستم می‌باشد. نقش ترمودینامیک در شبیه‌سازها به صورت انتخاب درست معادلات ترمودینامیکی و مهمتر از آن تخمین ضرایب بر همکنش می‌باشد. در این مقاله با توجه به انتخاب درست معادله ترمودینامیکی به بررسی اهمیت ضرایب بر همکنش در شبیه سازی ستون تقطیر توسط نرم‌افزار شبیه‌ساز Aspen plus پرداخته شده است. و در پایان راهکارهای مناسب جهت تخمین ضرایب بر همکنش ارائه گردیده است.