سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی اصغر جوادی – کارشناس صنایع دریایی وزارت صنایع و معادن
محمد مونسان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی شریف، کارشناس گر

چکیده:

در این مقاله قوانین موجود در کشور در راستای حمایت از صنایع دریایی آورده شده و کارایی یا ناکارایی این قوانین بررسی شده است. جهت تبیین اهمیت قوانین حمایتی از صنایع دریای، بازار داخلی، حجم قراردادها و مزیت صنایع دریایی در کشور مورد بررسی قرار گرفتهو با الگوی سایر کشورها و تسهیلات آنان در این زمینه مقایسه شده است.