سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
علی بیات مختاری – مربی گروه عمران، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نیشابور،نیشابور،ایران
اکرم بیات مختاری – مدرس مدعو گروه مدیریت، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نیشابور،نیشابور،ایران
نورالله مهربانی – دانشجوی کاردانی عمران- ساختمان، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نیشابور،نیشابور،ایران

چکیده:
مهندسی ارزش راهکاری مدیریتی و دیدگاهی خلاق است که در طراحی و اجرای پروژههای عمرانی به خصوص در صنعت ساختمانبه عنوان ابزاری نیرومند برای بهبود در سه عامل کلیدی هزینه، زمان اجرا و کیفیت فنی ساخت، در رویه طراحی و بعد از طراحیمورد استفاده قرار میگیرد. بر این اساس میتوان از این روش در طراحی و ساخت پروژههای ساختمانی استفاده کرد که ارتقاء موثرکیفیت و کاهش هزینه را در پی دارد. مهندسی ارزش در پروژههای ساختمانی، حرکتی نو در عرصه ساخت و ساز تلقی می گردد. لذادر این مقاله به بررسی اهمیت مهندسی ارزش در صنعت ساختمان پرداخته شده است که نتایج آن در جهت استفاده هر چه بیشترکارفرمایان بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز شرکتهای مهندسین مشاور و همچنین پیمانکاران بخش مسکن، و ارتقاءسطح مهندسی در این تکنیک مدیریتی و فرابخشی، ارائه گردیده است.