سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا مساح بوانی – عضو هیئت علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
پریساسادات اشفته – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران، پردیس ابوریح

چکیده:

رشد صنایع و کارخانه ها و بموجب آن افزایش مصرف سوخت های فسیلی از یکسو و تغییر کاربریاراضی از سوی دیگر باعث افزایش گازهای گلخانه ای مخصوصا گازCO2 در چند دهه اخیر شده است. بگونه ای که غلظت این گاز از۲۸۰ppmدر قبل از انقلاب صنعتی (سال ۱۷۵۰ ) به ۳۷۹ppmدر سال ۲۰۰۵رسیده است. این افزایش باعث برهم خوردن ایستائی روندtrend)متغیرهای اقلیمی بخصوص دمای کره زمین شده که در نوشت ههای علمی به آن تغییر اقلیمClimate Change اطلاق می شود. تأثیرات منفی این پدیده بر اقلیم کره زمین و سیستم های دیگر شامل منابع آب، کشاورزی، محیط زیست، صنعت، بهداشت و اقتصاد سبب شده که این پدیده بعنوان خطرناکترین معضل در میان ده معضل تهدید آمیز بشر در قرن ۲۱ قلمداد شود. این در حالی است که تهدید مربوط به سلاح های کشتار جمعی در رده سوم قرار دارد. در این مقاله تأثیرات این پدیده بر سیستم های مختلف در دوره های گذشته، حال و آینده در سطوح قار های بررسی شده و برنامه های مطرح شده برای مقابله با آن در سطوح مختلف سیاسی (سازمان ملل، هشت گروه صنعتی جهانG8 و …) مورد بررسی قرار می گیرد.