سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد خام چین مقدم – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسین وحیدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
صادق کاظمیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ادریس فرهت – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشینی، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار شهر، بحث بهسازی زیر ساخت های موجود شهری بیش از پیش قوت یافته است. در این راستا امر بهسازی مسیل ها به عنوان شریانی مهم و حیاتی با کاربری های متنوع برای مدیران و برنامه ریزان شهری اهمیتی دو چندان یافته است. این مقاله بر آن است که ضمن بررسی فلسفه لزوم بهسازی مسیل های شهری، به بررسی عوامل تاثیرگذار در امر بازسازی مسیل ها با رویکرد مدیریت شهری و محوریت پاسداشت محیط زیست مسیل های شهری بپردازد.